ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรับมอบ “หอประชุมร่วมใจ” โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ในวันนี้ (๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑)  เวลา ๐๘.๓๙ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ และ พิธีรับมอบ “หอประชุมร่วมใจ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  โดยมี นายสุรพล ผงทอง ผอ.รร.บ้านห้วยแก้งหนองศาลา คณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายฯ  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

 

 

งานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2