สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564 ประจำวันพุธที่ 7 เมษายน 2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564 ประจำวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯในการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)