สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2564 ซึ่งส่งสัญญาณ Conference จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2