สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันนี้ (๒ ธันวาคม  ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ  ดังนี้

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

  • เลขาธิการ กพฐ. อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราชการ ๒๕๖๒
  • วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  เป็นประธานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน สังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
  • วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องกันหนาวให้นักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาว “โครงการรินน้ำใจ ต้านภัยหนาว สพฐ.”
  • วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ร่วมพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นประธานเปิดงาน Edudigital ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ สรุปนโยบายต่างๆ จากการ      รับชมรายการ มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ สพป.ยโสธร เขต ๒  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ :  ภาพ / ข่าว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2