สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบโอวาทให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบโอวาทให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 ราย ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบัวตอง