สพป.พัทลุง เขต 1 ตรวจเข้ม วางมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

/สพป.พัทลุง เขต 1 เข้ม วางมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (26 เมษายน 2564) นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าว่า ตามที่มีการแพร่ระบาด่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สพป.พัทลุง เขต 1 จึงได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและดููแลความปลอดภัยของบุคลากรในสังกัด พร้อมกำชับให้บุคลากรทุกคนในการมาปฏิบัติราชการได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าสำนักงาน วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการต้องผ่านจุดคัดกรองของ สพป.พัทลุง เขต 1 ทุกคน นอกจากนี้ได้กำชับให้บุคลากรทุกคนหลีกเลี่ยงในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในที่เสี่ยง
นางสาวสมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ……..ข่าว

ศริราณี พรหมบังเกิด