ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจติดตามความคืบหน้าก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แทนอาคารเดิมที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ 28 เมษายน 2564 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ ทดแทนอาคารเรียนเดิมซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา