การประชุมทีมบริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทีมงานบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบหมายภารกิจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1.การเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของ รมว.และ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ 2.การเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และงานวันครู ประจำปี 2562 3.การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 4. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมพิจารณางบประมาณ โครงการเร่งด่วนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่อ่องสอน เขต 2