รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดอบรมพื้นฐาน KidBright ในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

10 มิถุนายน 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพื้นฐาน KidBright 1.5 online (coding at school) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (AI) ในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล จาก อาคาร สพฐ.1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังครูผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 38 โรงเรียนทั่วประเทศ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.สพฐ.)

ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย