สพม.อุทัยธานี ชัยนาทประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 34 โรงเรียนประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท 13 โรงเรียน จังหวัดอุทัยธานี 21 โรงเรียน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากส่วนกลางสู่การปฏิบัติ พร้อมแจ้งความคืบหน้าการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา โดยผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท