สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนฉุกเฉิน

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ให้กับ ด.ญ.มนัญชยา ไพโรจน์วิรุฬห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ด.ญ.แคทรียา จอมแกล้วกล้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเด็กหญิงเจียรไนร์ จอมแกล้วกล้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดเหตุุเพลิงไหม้บ้านเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 และในการนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,000 บาท ให้กับ ด.ญ.ณัชนิชา อมรใฝ่นวล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดเหตุุเพลิงไหม้บ้านเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561