รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง

22 มิถุนายน 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 5/2564 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF) ผ่านระบบการประชุมทางไกล จากอาคาร สพฐ.1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เลขที่ 388 อาคารเอส.พี อาคารเอ ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย