ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่  9  มกราคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน”  ณ  บริเวณลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)  อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และนายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน  ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตรัง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไป การแข่งขันกิจกรรมของทุกกลุ่มสาระวิชาดำเนินการระหว่างวันที่ 8 – 10  มกราคม 2562 ณ บริเวณสถาบันการศึกษาในจังหวัดตรัง และมีการจัดนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ในภาคใต้  และมีการมอบธงให้เจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไปได้แก่จังหวัดนครศรีธรรม  ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)