สพป.1ชลบุรี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดและคัดแยกขยะ

วันที่ 11  มกราคม  2562  เวลา 13.30 น.    นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ได้มอบนโยบายการณรงค์การจัดการขยะ  “CHON1
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมใจลดและคัดแยกขยะ”บุคลากรทุกคนมีจิตรสำนึกร่วมด้วยช่วยกัน  เริ่มต้นที่ตัวเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้
ไปรีไซเคิล และสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณพลาสติกถุงหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว หน่วยงานจะมีถังรองรับให้คัดแยกอย่างเป็นระบบถังขยะ
แบ่งเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ตั้งไว้ที่ชั้นล่างของอาคาร  และให้คัดแยกจัดเก็บส่วนที่เป็นกระดาษทำลาย  ขวดแก้ว  พลาสติก เพื่อรวบรวมและมีการเปรียบเทียบ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเพื่อสำรวจว่าลดลงหรือไม่ บุคลากรทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ติดเป็นนิสัยและทำให้ขยะค่อย ๆ ลดและปลอดขยะไปในที่สุด