สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจำปี  พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  การประชุมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  หลังจากนั้น  เวลา 09.30 น. นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย