ครูและบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับการฉีดวัคซีน covid-19

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  (เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก) จำนวน 940 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก (Sinovac) ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.5714187468651445

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1:ภาพ/ข่าว