สพป.พิจิตร เขต 1 สอบแข่งขันนานาชาติ

เมื่อ 13 มกราคม 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง.ผอ. สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความเรียบร้อย สร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะกรรมการดำเนินงานและนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งดำเนินการสอบ 3 รายการ คือวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน จำนวน 701 คน ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิจิตร และโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) โดยจะประกาศผลทางเว็ปไซต์ www.phichit1.go.th ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562