สพม.พงภกรน จัดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”


++++วันที่ 23  กรกฎาคม 2564  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นำข้าราชการและลูกจ้างถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดกิจรรม “จิตอาสา  พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน” หลังจากนั้นแสดงสัญลักษณ์ พร้อมกล่าว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน 3 ครั้ง และหลังจากพิธีเปิดกิจกรรมแล้ว นำข้าราชการและลูกจ้างร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบริเวณสำนักงาน เช่น ทาสีขอบฟุตบาท โรงจอดรถ ทาสีตกแต่งกระถางต้นไม้ ให้เป็น”สำนักงานสวยด้วยมือเรา” เรวดี…ภาพ / ข่าว