ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 มกราคม 2562  เวลา 07.30 น.  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ บริเวณสนามหญ้าด้านในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี   เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการพบปะสร้างความสัมพันธ์ หารือข้อราชการ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมสภากาแฟ