สพป.สมุทรสาคร – ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (ประชุมออนไลน์)

วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (ประชุมออนไลน์) โดยมี ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ และมีการไลฟ์สดการประชุมผ่านทางเฟสบุ๊กสพป.สมุทรสาคร