สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) กล่าวรายงานโดย นายกิติรัตน์ เบ้าลี รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเสมาสาคร (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยมี โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมอบรมแบบ On-Site และโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมอบรมแบบ On Iine ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาฯ