สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมสามัญประจำปี สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสบเมย

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสบเมย เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการ พร้อมนี้ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน