สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา


ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา   แบบ ปพ.1 แบบ ปพ.3 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา   แบบ ปพ.1 แบบ ปพ.3 ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวพจนารัตน์ อำไพฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นประดู่ นายวิรัตน์ พรหมแก้ว ครู โรงเรียนบ้านควนแหวง ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2