สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคอย ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสนอง ศรีเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) นายจรูญ ศรีก่อเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเคี่ยม และนายศุภชัย การนาดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายธนิต แท่นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรุพ้อ และนายศุภโชค คงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมธารน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2