สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อน   การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำ จำนวน 6 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2