ผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานวันครูครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมหอมหวล พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาและพัฒนาจิตวิญญาณครู ตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสามเณร จำนวน 63 รูป การแสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง “ครูกับการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการครบรอบ 4 ปี เผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ สโลแกน 4 ปี ปฎิรูปการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน