รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมการมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย นายภูมิ พระรักษา นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง และนายสุรศักดิ์ คำนู ตรวจเยี่ยมการมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบสื่อเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม และโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ให้การต้อนรับ โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงนโยบายโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ และให้ขวัญกำลังใจ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง

ต่อมา ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปยังโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ ได้ให้เกียรติมามอบเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ ไวรัสโคโรนา 2019 ในโครงการมอบเงินเยียวยานักเรียน 22,000 ล้านบาททุกคนทุกสังกัด 2,000 บาทต่อคน โดยมี ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ และเยี่ยมชม ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

จากนั้น ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมพิธีการมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบสื่อสำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย นอกจากนี้ทางคณะยังได้ให้เกียรติไปมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านบริเวณ คลองตาเพิ่มและคลองยายหลี ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ทางทีมงานยังได้พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคในการเรียน การเดินทางของนักเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ในการนี้มีนางสาววีรนุช สุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า และนายปิยะพันธ์ เต่าทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเป็นผู้ให้การต้อนรับ

ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย