ครูพิษณุโลก เขต 2 กว่า 1,500 คน ร่วมพิธีวันครู ปี 2562

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดย นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กว่า 1,500 คน ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีบูรพาจารย์ และมอบโล่ เกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 267 รางวัล ณ โรงเรียนบ้านพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ภาคบ่ายจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วันครู ณ โรงเรียนบ้านดินทอง สพป.พิษณุโลก เขต 2