สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

วันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 08.00 น.  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  พร้อมด้วยนายนพดล  ตลับแก้ว  นางพรพนา  บัวอินทร์  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย รับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2564 ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  โดยมี  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมให้รายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ในนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งรับทราบข้อราชการสำคัญ ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2