สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมการสร้างรายได้และฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน มีผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 อำเภอสากเหล็กมาออกร้าน แสดงผลงาน จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สร้างรายได้และฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียน ที่วัดท่าเยี่ยม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร