ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อำเภอพุนพิน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อำเภอพุนพิน ภายใต้คำขวัญของงาน “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” ณ โรงแรมเค พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับคณะครูที่มาร่วมงานและพบปะผู้มาร่วมกิจกรรมด้วย

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)