ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กำหนดขี้นใหม่ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กำหนดขี้นใหม่ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1