ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน “วังทองเกมส์)

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอวังทอง “วังทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านดินทอง และโรงเรียนบ้านกกไม้แดง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก