พัทลุง 1 รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 รับโล่รางวัลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35