สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในระบบราชการ

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในระบบราชการ บรรยายโดยท่าน พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน