สพป.ยโสธร เขต 2 จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลตามโครงการส่งเสริมคุณณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยนางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ. สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ และผู้อำนวยการในโรงเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรมการประกวดรางวัลตามโครงการส่งเสริมคุณณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกระบวนการการประเมินจากการตรวจเอกสาร ซึ่งเกณฑ์การประกวดแต่ละกิจกรรมตามเอกสารคู่มือ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2