สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมหารือข้อราชการ เพื่อติดตามการบริหารงบประมาณของ สพป.ยโสธร เขต 2 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายบวรเทศารินทร์ ผอ. สพป.ยโสธร เขต2 ร่วมด้วยนางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมหารือข้อราชการ เพื่อติดตามการบริหารงบประมาณของ สพป.ยโสธร เขต 2 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2