นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิตและมอบประกาศเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 23 กันยายน 2564 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จัดงานสู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความภาคเพียร ที่ภาคภูมิใจ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยการเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามข้อกำหนดของจังหวัดอย่างเคร่งครัด มี นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิตและมอบประกาศเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด