สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ  และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้  ตรงกับวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564  ทั้งนี้  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  เวลา 08.00 น.   ณ บริเวณหน้าเสาธง  โดยมี ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธาน  ร่วมด้วย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย  และเจ้าหน้าที่ผู้เชิญธงชาติ  เข้าร่วมกิจกรรมฯ