“ผูกดวงจิต ร้อยดวงหฤทัย สานสายใย น้อมใจมุทิตา” สพป.อุบลราชธานี เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ผูกดวงจิต ร้อยดวงหฤทัย สานสายใย น้อมใจมุทิตา” โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร มอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา โอกาสนี้มี นางสุพรรณิการ์ ผาลา นายชาติชาย ขันทำ นายขันตรี โสภาพิศ ดร.ณิชาเทียมสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องแกรนด์พาเลซโซ อรอุบลพรีเวดดิ้ง สตูดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี