สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทาง กระบวนการจัดสอบ O-NET

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชี้แจงแนวทาง กระบวนการในการจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และได้มาตรฐานการจัดสอบของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำหนดสนามสอบ จำนวน 9 สนาม จัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562…วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2