สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประชุมการคัดเลือกผลงานโรงเรียนสุจริตฯ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผลงานโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น 1