นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่”

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และนายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม จากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ณ โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา อำเภอกลาไสย กลุ่มเครือข่ายเมืองฟ้าแดดสงยาง โดยมีนายมนตรี วงค์หิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา และคณะให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กำชับให้สถานนศึกษาเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในครั้งนี้