สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้อนรับ รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

         วันที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล  ตลับแก้ว  นายจินดา  วงศ์อำมาตย์  นายวิทยา  วังคะฮาต  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก  ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี  จากนั้น ได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องวัคซีน  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และเวลา 14.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบ้านคลองร่วม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของนักเรียน  ทั้งนี้  นายบัญชา  เชาวรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  และนายณัทชัย  ใจเย็น  ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมให้การต้อนรับ