ต้อนรับ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คนใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สมคิด หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คนใหม่ ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19