ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และรอง ด้วยความยินดี

         เช้านี้ เวลา 8:30น. (7 ต.ค. 64) นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม และรอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าสักการะศาลเจ้าพระยาระแงะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และในเวลา 9:00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม และนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 กล่าวให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยถ่ายทอดสดผ่าน Zoom Cloud Meeting และ Live streaming ผ่าน Youtube เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดี