ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2564 ให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้รับทุนจำนวน 321 คน ณ หอประชุม โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก