เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว โดยเดินทางไปยังโรงเรียนท่าเกษมวิทยา เพื่อติดตามความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และไปยังโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็น เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ต่อมาในช่วงบ่าย เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหาร สพฐ. ได้ร่วมติดตามนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เพื่อตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนพร้อมกับคณะของ รมว.ศธ. อีกด้วย