ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมจุดตรวจ ATK ประจำ สพฐ.

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ามาติดต่อราชการ ณ จุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บริเวณอาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ