ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุม มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย